Kontakt

TAG Redovisning HB
Odengatan 21
568 31 Skillingaryd

Kontorstid: 08.00-17.00

Mobil: 070-341 03 59

E-post: so@accred.se

Välkommen till TAG Redovisning HB!

TAG Redovisning HB är en redovisnings- och bokföringsbyrå inriktad på att hjälpa små och medelstora företag med löpande redovisning, lönehantering, bokslut och årsredovisningar. Vi arbetar även med bolagsbildning och näraliggande frågor, samt med förekommande rapportering och kontakt med myndigheter och övriga intressenter.

Den löpande redovisningen utgör kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar månadsvis med klienternas redovisning och rapporterar tillbaka resultat, ekonomisk ställning och avgifter samt skatter och moms som skall betalas och redovisas till myndigheter.

Vi samarbetar med alla former av bolag, och har möjlighet att förmedla kontakt med revisor för nystartade aktiebolag eller vid byte från annan bolagsform till aktiebolag.

TAG Redovisning HB har i dagsläget klienter från Stockholm, Göteborg och Jönköping med omnejd. Verksamhetens art gör det fullt möjligt att ha ett nära samarbete med klienter i hela landet, även om vår huvudsakliga marknad är hemkommunen med de båda samhällena Skillingaryd och Vaggeryd samt övriga delar av Jönköpings län.

Tag gärna kontakt med oss för mer information!